March 26, 2023

ซีเกมส์

ในวันนี้ทางเรา ก็จะมา Update  ข่าวสารจากโลกแห่งวงการ กีฬา ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นั้นเอง ซึ่งอย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า ซีเกมส์ครั้งที่ 32 ได้จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งก็ตามมาด้วยดราม่าต่าง ๆ อีกมากมายเลยทีเดียว เพราะในตอนนี้หลาย...